Salariile mici este un factor important în distribuirea corupției în justiției. De această părere sunt 78 la sută dintre angajații în sistem. Mai exact, 57 la sută spun că remunerarea este un factor foarte important, iar 21 la sută că acesta este important. Doar 4% au zis că salariul mic nu facilitează un act de corupție. Opinia se regăsește într-un studiu al Băncii Mondiale. Totodată, mai mult de jumătate dintre respondenții din sistemul justiției, și anume 57% au răspuns că luarea mitei este favorizată de faptul că persoanele corupte nu sunt trase la răspundere. În opinia justițiabililor, corupția mai este cauzată de:
  • lipsa transparenței în organele de conducere sau autoadministrare, 52%;
  • deficiențele în procesul de promovare și selecție, 50%;
  • nereușita de a se conforma Codului de etică al profesiei juridice, 47%.
Totodată, în jur de 49% consideră că mita din sistemul justiției este cauzată de faptul că corupția este o tradiție în societate, iar 31 la sută spun că de faptul că corupția este o parte indinspensabilă a sistemului. De asemenea, întrebați cum au evoluat corupția în sector, 40% dintre judecători au spus că nu cunosc. Un răspuns similar a fost oferit de către 51% dintre angajații judecătoriilor, de către 27 la sută dintre procurori și de către 36 la sută dintre angajații procuraturilor. Totodată, 17% dintre judecători, și același procentaj de procurori, spun că corupția a crescut față de anul 2011. În studiu se mai spune că 18 la sută dintre judecători și 11 la sută dintre procurori au afirmat că nu există corupție în sistemul justiției.