Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a rămas fără un membru. Liliana Țurcan a părăsit rândul membrilor Colegiului în baza cererii de demisie, care a fost acceptată de CSM în ședința din 2 octombrie. Țurcan a activat în această calitate din mai 2016, fiind numită printr-un Ordin al Ministerului Justiției din rândul profesorilor titulari. Aceasta deține titlul de doctor în drept și este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității de Drept. În urma demisiei Lilianei Țurcan, CSM va propune Ministerului Justiției desemnarea unui nou membru al Colegiului. Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului  Superior al  Magistraturii este format din cinci judecători și patru persoane din societatea civilă. Membrii colegiului sunt  numiţi de Ministrul Justiţiei pentru un mandat de 6 ani. Aceștia nu pot fi și membri ai CSM sau a altor colegii subordonate Consiliului. De asemenea, calitatea de membru al Colegiului disciplinar este incompatibilă cu cea de președinte sau vicepreședinte de instanță.