Legea cu privire la Curtea Constituțională și Legea privind Codul jurisdicţiei constituţionale vor fi modificate, întrucât documentele să prevadă posibilitatea Înaltei Instanțe de a exercita controlul și asupra legilor adoptate înainte de 24 august 1994. Un proiect de lege în acest sens a fost remis Guvernului de către Ministerul Justiție. Asta după ce, anterior, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi legislative. Curtea Constituțională a precizat că odată cu adoptarea Constituției nu au fost prevăzute proceduri de tranziție prin care să se constate neconstituționalitatea legilor adoptate până în data de 27 august 1994 și să se efectueze scoaterea lor din ordinea normativă în vigoare. Însă, odată cu adoptarea Codului jurisdicţiei constituţionale, legislatorul a prevăzut, inter alia, că pot fi supuse controlului de constituționalitate numai actele normative adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei. Prin urmare, a fost lasată nesoluționată situația legislației anterioare adoptării Constituției. Totuși, competența Curții Constituționale se extinde asupra tuturor legilor în vigoare, se mai stipulează în decizia Curții. După aprobarea modificărilor, Curtea Constituțională va putea să-și extindă prerogativa de a efectua controlul constituționalițății și asupra legilor adoptate înainte de 27 august 1994, odată cu intrarea în vigoare a Constituției Republicii Moldova.