Șefa Consiliului Concurenței, Viorica Cărare, nu obține deocamdată licența de avocat. Comisia de licențiere a Uniunii Avocaților din Moldova a respins cererea prealabilă înaintată de către aceasta, în data de 18 septembrie, împotriva deciziei prin care a fost respins demersul său de acordare a licenței în temeiul art. 10 alin. (2) al Legii cu privire la avocatură. Atunci, Comisia și-a motiva decizia prin faptul că aceasta ar ”deține funcție retribuită, incompatibilă cu profesia de avocat”. În cadrul aceleiași ședințe, membrii Comisiei au decis să admită în profesia de apărător pe fostul procuror, Victoria Pascalov.  Decizia a fost luată în temeiul hotărârii Judecătoriei Chișinău Sediul Rîșcani, devenită irevocabilă. Totodată, pentru a executa alte două hotărâri ale magistraților, Comisia a cerut completarea dosarelor de către doi candidați. Este vorba despre Mariana Gulian și Iurie Gasnaș care dețin titluri de doctor în drept. Aceștia trebuie să prezinte următoarele acte:
  • certificat de cazier judiciar;
  • certificat medical narcologic și psihiatric;
  • declarația sub jurământ la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputații;
  • copia carnetului de muncă.
Amintim că, potrivit art. 10 alin. (2) al Legii cu privire la avocatură, sunt scutite de efectuarea stagiului  profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de șase luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care după demisia din funcţia de judecător şi procuror au continuat să activeze în domeniul dreptului.