Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP) va avea o altă componență. Agenția Proprietăți Publice (APP) a înaintat Guvernului un proiect cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245  din  19.04.2012  “Cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat”, care prevede ca lista nominală a membrilor să fie înlocuită cu una reprezentativă. Documentul stabilește redenumirea  ministerelor și excluderea  unor autorități din componența reprezentativă, ca rezultat al reorganizării prin fuziune a unor autorități administrative centrale de specialitate. Din componența reprezentativă a CNPPP,  instituită sub egida Agenției Proprietății Publice, vor face parte secretarii generali de stat și conducătorii altor autorități administrative centrale, printre care directorul APP, președintele AȘM și directorul Agenției Relații Funciare. Proiectul propus prevede obligativitatea participării la ședințele CNPPP a membrilor permanenți: directorul general al APP,  secretarii generali de stat ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și directorul general al Agenţiei Relaţii Funciare şi  Cadastru. De asemenea, va fi obligatorie publicarea ordinii de zi și a deciziilor ședințelor CNPPP pe pagina web a Agenției Proprietății Publice. Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat este un organ consultativ, instituit pentru consolidarea eforturilor în organizarea eficientă a parteneriatului public-privat.