Judecătorii numiți la Curtea Constituțională ar putea să nu mai depună jurământul în fața Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii. Un grup de deputați propune modificarea Legii cu privire la Curtea Constituțională. Astfel, după numirea în funcție aceștia vor depune jurământul în fața Plenului Curţii Constituţionale. În redacția actuală, Legea prevede că a intrarea în exercitarea funcţiei, judecătorul Curţii Constituţionale depune în faţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliului Superior al Magistratului următorul jurământ: ”Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Constituţionale, să apăr orânduirea constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi numai Constituţiei”. Judecătorul  îşi exercită funcţia de la data depunerii jurământului. Deputații propun de asemenea, reducerea vechimii în activitatea juridică de la 10 la 4 ani pentru judecătorii-asistenți. Aceștia își motivează propunerea prin faptul că ”există o lipsă acută de specialişti în dreptul constituţional cu o asemenea experienţă, dar şi nevoii de a le permite unor tineri jurişti să participe cu bagajul lor informaţional în procesul de înfăptuire a justiţiei constituţionale, potrivit atribuţiilor lor”. Inițiativa mai prevede că judecătorii-asistenţi sunt funcţionari publici, dar sunt asimilaţi cu judecătorii Curţii de Apel și au același statut ca și judecătorii din alte instanţe judecătorești. O altă propunere vizează eliminarea instituţiei Consiliului știinţific-consultativ de pe lângă Curtea Constituţională. Autorii proiectului susțin că acest lucru având în vedere inactivitatea efectivă a acesteia în ultimii ani. Amintim că, deputații mai propun ca preşedintele Curţii Constituţionale ar putea să nu mai fie ales pentru un termen de trei ani.