O evaluare realizată de CNA la Inspectoratul Național de Patrulare (INP) denotă că angajații instituției nu cunosc cadrul legal. Acest fapt generează numeroase încălcări de procedură admise de agenții de patrulare. De asemenea, necunoașterea legii duce la creșterea numărului de procese-verbale contravenționale contestate și anulate de instanțele de judecată. Concluziile evaluării integrității instituționale a INP au fost prezentate au fost prezentate de CNA în cadrul audierilor publice organizate astăzi de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică. CNA a menționat că realitățile identificate generează numeroase riscuri de corupţie, inclusiv: coruperea pasivă şi trafic de influenţă, depăşirea atribuţiilor de serviciu şi exercitarea împuternicirilor în mod discreţionar, promovarea unor interese private în detrimentul interesului public, exercitarea de presiuni şi abuzuri din partea agenţilor de patrulare, pasarea responsabilităţii de la o entitate la alta şi exercitarea de presiuni asupra conducătorilor auto sau agenţilor economici. Statisticile CNA arată că, 60% din incidentele de integritate înregistrate în perioada 2017-2018, revin angajaților INP cu studii medii de cultură generală, care au un nivelul scăzut de pregătire profesională şi manifestă dezinteres în activitate. După audierea concluziilor CNA, deputații din Comisia parlamentară au declarat că urmează să elaboreze un ”grafic de îmbunătățire a lucrurilor”, care va fi expediat INP.