Reguli noi de ținere a contabilității pentru fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției. Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice proiectul ”Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”. Principalele prevederi ale Indicaţiilor metodice este stabilirea regulilor de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, care aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii:
  • notari, care activează în baza Legii cu privire la organizarea activității notarilor;
  • avocați, care activează în baza Legii cu privire la avocatură;
  • executori judecătorești, care activează în baza Legii privind executorii judecătorești;
  • mediatori, care activează în baza Legii cu privire la mediere;
  • administratori autorizați, care activează în baza Legii cu privire la administratorii autorizați.
Indicaţiile metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere. Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, contabilitatea numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice. De asemenea indicațiile metodice conțin exemple practice de contabilizare a operațiunilor economice specifice sectorului justiției. Necesitatea elaborării Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este generată de prevederile art. 5 alin. (6) al  Legii contabilității și raportării financiare care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.