În perioada ianuarie – mai au fost înregistrate mai multe nereguli în gestionarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Totuși, în viziunea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), acestea nu au cauzat manipularea sistemului. Informația se regăsește într-o decizie a CSM, publicată recent pe site-ul instituției. Astfel, Consiliul spune că neregulile înregistrate sunt:
  • setarea opțiunii ”blocarea judecătorilor de la repartizarea dosarelor prin intermediul PIGD”, atunci când era necesară setarea opțiunii ”Dosare completului”, cu repartizarea dosarelor de insolvabilitate doar judecătorului specializat;
  • setarea acțiunilor de ștergere a rolului de utilizator judecătorilor transferați în altă instanță, apoi adăugarea rolului pentru finalizarea unor dosare, pentru care au fost menținute împuternicirile. În această situație era suficientă blocarea judecătorului transferat în altă instanță de la repartizarea dosarelor și ștergerea rolului acestuia după finalizarea examinării dosarelor pentru care au fost menținute împuternicirile;
  • menținerea în program a judecătorilor care au demisionat.
Analizând informația prezentată de Programul pentru Justiție Transparentă și  Inspecția judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii a ajuns la concluzia că la gestionarea PIGD, în perioada ianuarie – mai, nu au fost constatate acțiuni ce ar demonstra manipularea sistemului. Încălcările depistate sunt greșeli tehnice, generate de pregătirea insuficientă a colaboratorilor care gestionează acest program. Totodată, CSM menționează că angajații cancelariilor instanțelor de judecată sunt instruiți periodic asupra gestionării PIGD, însă nivelul foarte scăzut de salarizare, de aproximativ 2.000 lei, generează un flux mare de cadre. Aceasta duce la pregătirea insuficientă a acestor specialiști și la admiterea erorilor de ordin tehnic la gestionarea Programului.