Certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă ar putea fi eliberate, începând cu luna ianuarie 2019, doar în format electronic. Un anunț în acest sens a fost făcut de către Agenția de Guvernare Electronică. Schimbul de date va fi realizat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Astfel, datele din certificatul medical acordat pentru incapacitate temporară de muncă vor ajunge la angajator, care achită angajatului indemnizația pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă, și la Casa Națională de Asigurări Sociale, care stabilește și achită din BASS, indemnizația începând cu a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, fie din prima zi, în cazurile prevăzute de lege. În acest sens, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale va opera ajustări la cadrul normativ pentru reglementarea expresă a faptului că indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se stabilește în baza certificatului medical electronic. În prezent, certificatele privind incapacitatea temporară de muncă se eliberează de instituțiile medicale de asistență medicală primară și de instituțiile medicale spitalicești pe suport de hârtie.