Noile prevederi privind calitatea hotărârilor judecătorești au fost aprobate, astăzi, în  prima lectură de către Parlament. Proiectul prevede că deciziile magistraților trebuie să fie motivate suficient pentru a permite participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil. Totodată, acestea trebuie să se redacteze într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor. De asemenea, din norma legală ar putea fi exclusă competența Curții Supreme de Justiție de a adopta hotărâri explicative în chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară. În schimb, unificarea practicii judiciare se va realiza pe cale jurisprudențială, prin deciziile pronunțate pe cauze individuale. O altă modificare stabilește că ministrul Justiției, Avocatul Poporului, Consiliul Uniunii Avocaților, dar și președintele Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție vor putea să ceară CSJ-ului să se pronunțe asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești. Măsura, numită recursul în interesul legii, ar putea fi luată pentru a asigura interpretarea și aplicarea uniformă a legii de către toate instanțele judecătorești. Conform documentului, recursul în interesul legii va fi admis numai dacă se va dovedi că problemele de drept, care formează obiectul judecăţii, au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. În același timp, din Codul de procedură penală ar putea fi exclusă prevederea că, cererile de recurs pot fi declarate inadmisibile pe motiv că sunt vădit neîntemeiat. Documentul urmează să fie examinat de Parlament în lectură finală, iar până a intra în vigoare, trebuie să fie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.