O persoană a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Interne (MAI), după ce instituția i-a eliberat, la cerere, un certificat de cazier judiciar, în care a fost făcută mențiunea că a  fost înregistrată în Registrul de Informații al Criminalității și Criminologiei Republicii Moldova. Nefiind de acord cu mențiunea respectivă, reclamantul s-a adresat în instanță pentru obligarea ministerului de a-i elibera cazier judiciar despre lipsa antecedentelor penale, deși avea intentate trei dosare penale pe numele său. Persoana a invocat încălcarea prezumției nevinovăției, și anume că orice persoană acuzată de o infracțiune este considerată nevinovată până la dovedirea vinovăției. Totodată, persoana a cerut repararea prejudiciului moral. Prima instanță și instanța de apel au admis solicitarea reclamantului, obligând MAI să-i elibereze cazier judiciar cu privire la existența sau inexistența antecedentelor penale conform Constituției. Decizia a fost atacată cu recurs la CSJ de către MAI, iar instanța supremă a luat o altă hotărâre. Potrivit CSJ, argumentele reclamantului precum că prin mențiunea din cazierul judiciar, cu referire la faptul că este înscris în Registrul informației criminalistice și criminologice i-a fost încălcată prezumția de nevinovăție, nu pot fi reținute. Magistrații CSJ consideră că înscrierea informației respective în Registrul informației criminalistice și criminologice nu reprezintă o afirmație că persoana este declarată sau recunoscută vinovată, iar acest fapt nu aduce atingere prezumției de nevinovăție garantată de Constituție. Dispozițiile legale în vigoare obligă autoritățile să înregistreze informația referitoare la începerea urmării penale, punerea în mișcare a acțiunilor penale și transmiterea în judecată a acestora, precum și comunicarea acestor date prin eliberarea cazierului judiciar. În argumentarea deiciziei, CSJ mai notează că reglementarea procedurii de eliberare a cazierului judiciar, cu sau fără mențiunea că persoana este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice, are drept scop asigurarea unei evidențe a măsurilor luate în privința persoanelor fizice și juridice. Curtea a dispus, prin decizia sa, casarea deciziilor instanțelor inferioare și emiterea unei noi hotărâri prin care pretenția reclamantului să fie respinsă integral.