Medierea extrajudiciară este în plină dezvoltare. Disputele comerciale vor putea fi soluționate prin intermediul medierii comerciale - un mecanism pe lângă instanțele de judecată gestionat de Centrul de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Justiției, proiectul va constitui un pas înainte spre consolidarea instituției medierii în Republica Moldova, serviciile mediatorilor fiind disponibile în instanțele de judecată. ”Obiectivul proiectului este unul nobil, popularizarea în continuare și dezvoltarea instituției medierii, ce constă în soluționarea unor litigii pe cale neconflictuală prin intermediul mediatorului și fără ca părțile să se confrunte în instanțele de judecată. Proiectul are menirea de a fortifica medierea și arbitrajul în Republica Moldova, valorificând avantajele acestora”, a declarat Eduard Serbenco, Secretar de Stat. Activitățile ce vor fi realizate în cadrul etapei lansate a proiectului au scopul de a crea un sistem eficient de interacțiune a instanțelor de judecată cu Centrul de Mediere, prin direcționarea cauzelor ce pot fi mediate către mediatori. Justițiabilii vor putea să-și aleagă independent mediatorul, care constant va comunica instanței evoluția procesului de mediere și rezultatul final. Autoritățile precizează că fortificarea instituției medierii reprezintă un obiectiv inclusiv din perspectiva îmbunătățirii accesului la justiție, accelerării procesului de soluționare a cauzelor în instanțe și diminuarea sarcinii instanțelor, în același timp, sporind încrederea investitorilor în capacitatea sistemului judiciar de a soluționa eficient litigiile.