Literele și cifrele unice, prezentate cu caractere standard (din alfabetul latin, chirilic sau grec), nu sunt capabile să distingă produsele și/sau serviciile diferitor persoane. Aceasta este concluzia experților din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Conform informațiilor prezentate în Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, consumatorii sunt obișnuiți să considere o literă, o cifră ca având mai degrabă o conotație funcțională sau practică. Acestea ar putea avea diverse semnificații uzuale în legătură cu produsele/serviciile revendicate și trebuie să rămână la dispoziția tuturor celor interesați. De exemplu, în domeniile tehnice, precum cele care presupun utilizarea de calculatoare, mașini, motoare și unelte, literele și cifrele unice ar putea fi percepute mai degrabă ca referințe tehnice, de model sau de catalog, decât semne distinctive. O singură literă sau cifră poate fi înregistrată dacă este combinată cu alte elemente care să-i confere distinctivitate sau dacă este reprezentată într-o manieră neobișnuită. Astfel de categorii de semne nu fac obiectul unui drept exclusiv, protecția fiind oferită pentru maniera specifică de executare a semnului, nu și pentru litera/cifra respectivă în sine. Impresia generală creată de semnul solicitat în calitate de marcă permite de a stabili dacă acesta poate fi acceptat sau respins. De exemplu, următoarele semne vor fi considerate ca lipsite de caracter distinctiv:1 Semnele prezentate mai jos, însă, au fost acceptate, deoarece în cazul acestora nu se poate afirma că ar fi lipsite de caracter distinctiv:2