Asigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau reasigurări nu vor avea dreptul de a acorda beneficii sub orice formă (cadouri, bonusuri, promoții, certificate, premii, etc.) din contul marjei de profit sau altor cheltuieli. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și competarea Hotărârii CNPF cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Documentul prevede, de asemenea, diminuarea cheltuielilor de reasigurare de la 18% la 12%. O altă prevedere se referă la excluderea a doi coeficienți de rectificare din formula de calcul a primei de asigurare. Este vorba despre cheltuielile asigurătorului și cuantumul marjei de profit. Regulatorul susține că modificarea este necesară deoarece, în contextul inițierii procesului de liberalizare a tarifelor, începând cu 1 iulie 2019 calcularea de către asigurători a primelor de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă (RCA) şi externă (Carte Verde) se va efectua în conformitate cu actul normativ al CNPF – Metodologia unică. Aceasta va stabili modul de calcul al primelor de asigurare de bază, tipurile de coeficienţi de rectificare şi modul de calcul al acestora, cota minimă şi cota maximă a cheltuielilor asigurătorului şi a marjei de profit, incluse în structura primei de asigurare, alte aspecte actuariale. Astfel, odată cu liberalizarea tarifelor, necesitatea aplicării coeficienților nominalizați nu este relevantă, deoarece fiecare asigurător va stabili cota factorului de încărcare în baza cheltuielilor asigurătorului care se referă la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde, suportate în perioada precedentă (nu mai mică de un an) şi prognoza cheltuielilor în perioada pentru care se stabileşte prima de asigurare de bază.