Termenul de achitare în jumătate a mai multor categorii de amenzi penale ar putea fi de trei zile lucrătoare în locul a 72 de ore, cum este în prezent. Deputații au votat, în primă lectură, inițiativa de modificare a Codului Penal. Modificarea aprobată prevede înlocuirea sintagmei ”72 de ore” cu ”3 zile lucrătoare” în articolul 64, aliniatul (31) din Codul penal și a fost propusă pentru a sincroniza perioada oferită persoanelor amendate cu orarul de lucru al instituțiilor responsabile de recepționarea amenzii. În prezent, norma legală stipulează că în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. Prin modificările propuse, acest termen va fi de trei zile lucrătoare. Inițiativa a fost votată în contextul aprobării anterioare a modificărilor la Codul Contravențional prin care termenul de achitare în jumătate a amenzilor contravenționale a fost, de asemenea, modificat de la 72 de ore la trei zile lucrătoare. Deputații au propus în acest sens uniformizarea cadrului juridic penal cu cel contravențional pentru nu perturba percepția oamenilor în privința termenului de achitare a amenzilor impuse. Din iulie 2018, contravenienții sunt deja în drept să achite jumătate din amenda stabilită, în termen de trei zile lucrătoare.