Ultimul termen pentru achitarea celei de a doua părți a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018 expiră în data de 15 octombrie. În cazul în care persoanele nu vor efectua plățile, vor fi aplicate sancțiuni. Serviciul Fiscal de Stat recomandă achitarea impozitului funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare în termenul stabilit de legislație. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica penalitatea, care este stabilită în mărime de 0,0329% per zi. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozit persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care sunt:
  • proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşi ai unui bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deţinători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.
Impozitul pe bunuri imobiliare poate fi achitate și online. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și achita imediat acest tip de impozit prin intermediul servicii.fisc.md. Totodată, contribuabilii care nu dețin semnătură electronică, dar  care au recepționat avizul de plată, pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice, www.mpay.md.