Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va trebuie să recalculeze pensia fostului președinte al Curții Constituționale, Tudor Panțâru. Curtea Supremă de Justiție a considerat inadmisibil recursul depus de CNAS împotriva deciziei prin care instituția a fost obligată să recalculeze pensia fostului președinte al Curții Constituționale. Încheierea instanței supreme este irevocabilă. CNAS a depus recursul după ce a fost obligată de instanța de fond să recalculeze pensia fostului demnitar, decizie menținută ulterior și de Curtea de Apel Chișinău. CSJ a decis să nu admită recursul menționând că, CNAS a insistat în mod exclusiv asupra reaprecierii circumstanțelor cauzei, în detrimentul evidențierii ilegalității soluției instanței de apel. Instanța supremă a mai notat caracterul declarativ al recursului, apreciindu-l ca lipsit de esență. Potrivit magistraților CSJ, recursul doar a evidențiat dezacordul CNAS cu soluția dată de instanța de apel, în timp ce rolul acestuia este de a asigura efectuarea unui control de legalitate a deciziei atacate. ”Motivarea recursului înseamnă nu doar exprimarea nemulţumirii faţă de actul de dispoziţie pronunţat în apel, ci expunerea tuturor motivelor pentru care, din punctul de vedere al părţii, instanţa a pronunţat o hotărâre neîntemeiată”, notează CSJ în  încheierea adoptată. În decizia luată, judecătorii CSJ mai indică că nu au identificat în recursul formulat de CNAS temeiuri pentru a-l admite. Prin urmare, CNAS urmează să recalculeze pensia pentru vechime în muncă a fostului președinte al Curții Constituționale, Tudor Panțîru, conform deciziilor instanțelor inferioare. Amintim că, fostul judecător s-a plâns în instanță că pensia sa nu a fost recalculată conform majorării treptate a salariului de funcție al președintelui Curții Constituționale. CNAS a refuzat să facă recalculul, invocând că pensia magistratului a fost determinată din salariul de funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție, iar ulterior recalculată din mărimea salariului judecătorului Curții Constituționale. Instituția a mai precizat că funcția de președinte al Curții Constituționale nu poate să ducă la recalcularea pensiei de judecător, deoarece dreptul la pensie a fost dobândit pentru vechimea în muncă de judecător, iar magistratul a devenit președinte al Curții după realizarea dreptului la asigurare socială. În urma refuzului, Panțâru a acționat în judecată CNAS, iar instanța de fond a admis integral solicitarea fostului magistrat, decizie ulterior menținută și de către instanța de apel. Magistrații au menționat că sporul pentru exercitarea funcției de conducere reprezintă, în mod indubitabil, o componentă determinantă a salariului lunar al președintelui Curții Constituționale și constituie parte integrantă a remunerației salariale. Astfel, pensia lui Tudor Panțâru, în calitate de președinte al Curții Constituționale, urmează să fie recalculată de către Casa Națională de Asigurări Sociale din mărimea salariului de funcție a judecătorului în exercițiu, care din data de 12 mai 2017 include atât salariul de bază, cât și sporul pentru exercitarea funcției de conducere a autorității de jurisdicție constituțională. Anterior, instanța de judecată a obligat CNAS-ul să recalculeze pensia lui Tudor Panțâru din mărimea salariului de judecător al Curții Constituționale. Conform informațiilor din dosar, în data de 1 aprilie 2017, pensia acestuia constituia 20.336 de lei lunar. Tudor Panţâru a fost ales judecător al Curții Constituționale în anul 2013, pentru un mandat de 6 ani. La 12 mai 2017, acesta a fost ales președinte al instanței, iar la 31 ianuarie 2018, Tudor Panțâru a demisionat din această funcție.