Curtea Constituțională solicită Parlamentului să modifice normele penale după ce a declarat neconstituțional art. 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal al Republicii Moldova. Norma vizează excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu soldate cu urmări grave. Curtea a reținut că nu există niciun text normativ care ar defini noțiunea de ”urmări grave”, utilizată în art. 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal. De asemenea, legea nu stabilește niciun criteriu material care să cuantifice gravitatea urmării prejudiciabile. Astfel, există riscul ca o urmare să fie catalogată drept gravă în baza unor criterii arbitrare și discreționare de către cei care au competența aplicării legii penale. Totuși, Curtea a menționat că, deși a constatat neconstituționalitatea art. 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal, acest fapt nu împiedică Parlamentul să precizeze întinderea și conținutul acestei agravante. Astfel, aceste prevederi ar putea fi modificate în vederea stabilirii în mod expres şi cu exactitate a urmărilor care pot fi calificate ca ”urmări grave” în contextul infracțiunii de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, având în vedere faptul că noțiunea de ”urmări grave” se regăsește și în alte articole ale Codului penal, Curtea atrage atenția Parlamentului în privința necesității conformării normelor penale în corespundere cu raționamentele expuse în hotărâre.