Avocații și avocații stagiari au fost instruiți în privința modificărilor operate la Codul civil, care vor intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2019. Formatorul seminarului a fost avocatul Octavian Cazac, care este și unul din autorii modificărilor operate la Codul civil. Acesta este cel de-ai doilea seminar dedicat modificărilor Codului civil. Seminarul a avut loc la Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților. Apărătorii care nu au avut ocazia să participe la discuții, pot vedea înregistrarea video.