Curtea Constituțională a fost sesizată să examineze constituționalitatea art. 248, alin. (1) din Codul Penal referitor la sintagma ”peste frontiera vamală a Republicii Moldova” și ”valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii fapte”. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de un avocat, într-un dosar de contrabandă aflat la examinare în prima instanță. Potrivit autorului sesizării, infracțiunea de contrabandă se consideră consumată în momentul trecerii ilegale de facto a bunurilor peste frontiera vamală, dar majoritatea punctelor de control vamal, birouri vamale sau posturi vamale se află ”peste frontiera de stat”, spre interiorul țării, la o anumită distanță de liniile de frontieră. În astfel de cazuri persoana nu are posibilitatea reală de a declara organului vamal despre bunurile pe care le trece de facto peste frontiera de stat, care constituie și frontiera vamală. Potrivit sesizării, datorită sintagmei ”peste frontiera vamală” și având în vedere că infracțiunea de contrabandă este consumată la momentul trecerii de facto peste frontiera de stat, persoana care trece peste linia de frontieră comite infracțiunea din moment ce trece peste punctul unde este de facto frontiera și continuă această infracțiune pe tot segmentul deplasării cu bunurile până la punctul de control vamal. Aceeași situație ar fi valabilă și în cazul traversării spațiului aerian al Republicii Moldov. În aceste condiții infracțiunea se comite deoarece persoana care trece peste frontiera vamală nu declară organului vamal bunurile, dar în realitatea nici nu le poate declara pentru că acolo nu se află punctul de control. Autorul a invocat, pentru exemplu, definirea infracțiunii de contrabandă din Codul Ppnal al României, care stipulează că, constituie contrabandă ”introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, ...”. Apărătorul solicită Curții să examineze dacă sintagma ”peste frontiera vamală a Republicii Moldova” este destul de previzibilă, invocând că aceasta este imprecisă și neclară, și conferă autorităților o marjă largă de discreție. Sintagma creează o stare de incertitudine referitoare la momentul în care se comite infracțiunea de contrabandă, dacă e o tentativă de contrabandă, contrabandă consumată sau eschivare de la achitarea plăților vamale. Cât privește sintagma ”Valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate” din același articol, autorul sesizării invocă că dispoziția nu indică care valoare urmează a fi stabilită: valoarea pe piața, valoarea pe piața externă, valoare în vamă sau o altă valoare. Totodată, în cazurile în care stabilirea valorii se află în sarcina angajaților vamali, aceaștia pot indica baze de evaluare distincte pentru același tip de mărfuri și pot folosi criterii arbitrare de evaluare. Autorul sesizării notează că și sintagma ”valoarea bunurilor” este formulată într-o manieră imprecisă și neclară, și oferă o marjă largă de discreție autorităților. Avocatul a mai precizat că sintagma ”valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii fapte” contravin principiului aplicării legii penale mai blânde, deoarece salariile medii anuale pe economie sunt prognozate pentru fiecare an în parte. În acest caz, diferența salariilor medii prognozate, pot determina și diferența aprecierii faptei: dacă este contravenție sau infracțiune. În contextul celor expuse, apărătorul a solicitat declararea neconstituționalității sintagmelor ”peste frontiera vamală a Republicii Moldova” și „Valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii fapte” din art. 248, alin. (1), Codul Penal.