În luna octombrie are loc testarea modului de funcționare a centrului de informare, deschis în cadrul Curții de Apel Cahul. Acesta are scopul de a promova ”dezideratul că apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului constituie sensul și conținutul activității puterii judecătorești”, scrie instanța pe pagina sa oficială. Informațiile oferite de centru vor fi despre:
  • cauzele aflate în procedura instanței;
  • data numirii spre soluționare;
  • rezultatul ședinței de judecată;
  • accesul la dosarul aflat în proces de examinare participanților la proces și avocaților în bază de mandat cu completarea și semnarea declarației;
  • eliberarea copiilor deciziilor pe dosare, copiilor proceselor verbale ale ședințelor de judecată, copiilor de pe înregistrările audio a ședințelor de judecată;
  • rechizitele bancare pentru achitarea taxei de stat, a amenzii judiciare și eliberarea înregistrării audio a ședințelor de judecată;
  • depunerea recursului la încheierea emisă de instanța de apel în ordine de recurs;
  • evenimentele organizate de instanță;
  • organizarea și petrecerea sondajelor de opinii.
În perioada de testare, centrul va funcționa de la ora 9.00 până la 11.00 și de la 14.00 până la 16.00. Acesta este amplasat în holul instituției. Amintim că, în acest an, Curtea de Apel Cahul implementează Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească cu susținerea Programului Justiție Transparență, finanțat de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltarea Internațională.