Banca Națională a Moldovei a propus pentru consultări publice mai multe modificări ce vizează modul de a completa evidența contabilă de către băncile licențiate din țara noastră. Și anume, schimbările elaborate se axează în special pe următoarele aspecte:
  • modificarea și completarea conturilor aferente contractelor de leasing, în baza prevederilor IFRS 16, prin delimitarea acestora în leasing financiar și leasing operațional, având obiectivul de a asigura contabilizarea de către locatari și locatori a informației relevante care prezintă fidel aceste tranzacții;
  • excluderea conturilor ce țin nemijlocit de utilizarea cardurilor de plată;
  • alte modificări și completări redacționale.
Autorii spun că proiectul are drept scop actualizarea și perfecționarea evidenței contabile în cadrul băncilor licențiate, în contextul intrării în vigoare din anul 2019 a Standardului Internațional de Raportare Financiară 16 ”Contracte de leasing”, care va substitui IAS 17 ”Contracte de leasing”. Totodată, proiectul vizează ajustări elaborate în baza modificărilor actelor normative și a solicitărilor venite din partea băncilor comerciale. Textul complet al modificărilor poate fi consultat aici. Conform proiectului, noile prevederi vor intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2019.