Curs Valutar 17.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Atenție la contractele de investiție! O companie de construcții, acționată în judecată pentru clauze abuzive

 

O persoană, care a încheiat un contract de investiție cu o companie de construcții, a obținut în instanță declararea caracterului abuziv al unei prevederi contractuale. Reclamantul a avut și pretenții de ordin financiar, însă acestea au fost respinse.

Clauza contestată viza modul de calculare a penalităților în cazul întârzierii dării în exploatare a blocului de către compania Basconslux. Potrivit acesteia, beneficiarul avea dreptul să primească despăgubiri financiare, dacă compania încălca termenul respectiv cu mai mult de șase luni, penalitatea constituind 0,05% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, ”dar nu mai mult de 5% din prețul contractului”. Astfel, persoana a contestat sintagma ”dar nu mai mult de 5% din prețul contractului”.

Reclamantul a contestat și o clauză care prevedea montarea de către Basconslux a ușii și ferestrelor de tip termopan la balcon, deoarece acest lucru nu s-ar fi realizat. Proprietarul și-a instalat singur obiectele respective, solicitând și compensarea cheltuielilor. De asemenea, reclamantul nu ar mai fi primit locul de parcare, prevăzut de contract.

Persoana a solicitat în instanță încasarea de la Basconslux a penalității de întârziere în valoare de peste 1,7 milioane de euro, precum și prejudiciu moral de 10 mii de lei.

Inițial, investitorul a adresat pretențiile companiei contractante, dar Basconslux le-a respins, făcând trimitere la un contract de societate civilă și un acord adițional, încheiat cu Procuratura Generală, prin care termenul de dare în exploatare a blocului finit a fost prelungit. Reclamantul a susținut însă că cele două documente nu se răsfrâng asupra contractului încheiat de el cu Basconslux.

În urma examinării pretențiilor de către instanța de fond, s-a admis doar pretenția privind declararea abuzivă a clauzei privind modul de calculare a penalităților. În acest sens, s-a menționat că, potrivit art. 32 (27) alin. (2) al Legii privind protecția consumatorilor, în cazul încălcării termenelor stabilite, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). În același timp, contractul cu Basconslux prevedea că această penalitate nu poate depăși 5% din valoarea contractului.

Pretenţia privind încasarea penalităţii contractuale a fost respinsă ca tardivă, iar pretenţiile privind încasarea prejudiciului material şi moral s-au respins ca neîntemeiate. Instanța de apel a menținut decizia primei instanțe. Hotârârea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Share on Social Media

17 September, 2018
Unitățile comerciale cu profil alimentar care funcționează în incinta stațiilor peco ar putea avea dreptul să comercializeze produse alimentare neambalate. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere. Documentul prevede că în unitățile de comerț din incinta stațiilor, produsele alimentare se comercializează cu respectarea cerinţ...
14 September, 2018
O agenție imobiliară a încheiat un contract de prestări servicii cu o persoană fizică prin care se obliga să organizeze procesul de vânzare a unui chioșc cu o suprafață totală de 35 m2 , din municipiul Chișinău. În schimb, proprietarul imobilului urma să achite 5% din prețul de vânzare, care a fost estimat la suma de 26.500 de euro. După două luni, proprietarul a informat agentul imobiliar că a vândut singur chioșcul și a cerut ca să fie șters anunțul de vânzare. Compania a solicitat, însă, să-i fie plătit comisionul indicat în contract. Conform calculelor făcute, acestea trebuia să fie puțin...

Parteneri

20 July, 2018
În cadrul sistemului de achiziții publice va fi instituită comunicarea electronică, prin introducerea conceptului de Document Unic de Achiziţii European (DUAE). Acesta constă în declararea pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. Modificările se regăsesc într-un proiect votat, astăzi, de către Parlament în prima lectură. Potrivit autorilor, măsura va simplifica şi eficientiza procesul de achiziţii publice și va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu post-ca...
09 July, 2018
În procesul de insolvabilitate, administratorul/lichidatorul va fi în drept să execute contractele bilaterale neexecutate, atunci când consideră că executarea este în interesul masei debitoare. În prezent, norma legală stabilește dreptul acestuia de a executa contractele semnate anterior intentării procesului de insolvabilitate, însă nu specifică situațiile în care o poate face. Totodată, Legea ar putea prevedea că, dacă debitorul nu-și execută obligațiile rezultate din contractul pe care administratorul/lichidatorul intenționează să-l execute, încălcarea va trebui remediată și cealaltă parte...