Un bărbat, care și-a acționat în judecată angajatorul pentru compensarea prejudiciului moral, s-a trezit cu cererea scoasă de pe rol. Și asta pentru că nu s-a prezentat la ședința stabilită.

Reclamantul a cerut anularea încheierii prin care a fost scoasă cererea de pe rol, motivând că a încercat să anunțe instanța despre imposibilitatea de a participa la ședință, sunând de nenumărate ori în biroul judecătorului, însă nimeni nu ar fi răspuns. Argumentul însă nu a convins magistrații să anuleze încheierea de scoatere a cererii de pe rol.

Atât prima instanță, cât și instanța de apel au indicat că argumentul bărbatului despre faptul că nu i-a răspuns nimeni la telefon pentru a comunica absența sa este declarativ și formal și nu poate fi pus la baza unei soluții de casare a încheierii prin care cererea a fost scoasă de pe rol.

Magistrații au subliniat că reclamantul nu a prezentat probe care să confirme imposibilitatea prezentării sale în ședința de judecată, despre care a fost înștiințat din timp. Cele două instanțe au ajuns la concluzia că bărbatul a lipsit de la ședință din motive neîntemeiate, ceea ce constituie temei pentru scoaterea cererii de pe rol.

Art. 267 din Codul de procedură civilă stabilește că instanţa scoate cererea de pe rol în cazul în care: ”g) reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă de judecată, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sau motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea pricinii în absenţa sa, iar pârâtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond”.

Totodată, art. 268 alin. (4) din aceeași lege prevede că, ”La cererea reclamantului sau a pîrîtului, instanţa poate anula încheierea privind scoaterea cererii de pe rol emise în temeiul art.267 lit.f) şi g), dacă aceştia depun probe care să confirme imposibilitatea prezentării lor în şedinţă de judecată şi a înştiinţării instanţei”. În acest sens, bărbatul vizat nu a prezentat probe care să confirme imposibilitatea sa de a participa la ședință.