Actuarul investit cu funcție de răspundere de către companiile de asigurări va elabora și va transmite anual autorității de supraveghere Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului) ce va conține informațiile necesare în procesul de supraveghere a activității asigurătorului pe parcursul anului. Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului), care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor.

Regulamentul stabilește cerințele față de conținutul, modul de completare și termenele de prezentare a Raportului actuarial al asigurătorului (reasigurătorului) structurat conform modelului prevăzut în anexa la Regulament. Acesta trebuie să cuprindă o evaluare finală a rezultatelor activității desfășurate de actuar în domeniul său de responsabilitate, inclusiv concluziile despre implementarea sistemului de management al riscului, despre suficiența rezervelor tehnice conform principiilor fundamentale și generale acceptate ale calculului actuarial și actelor normative ale autorității de supraveghere.

Raportul actuarial este tratat ca un document important pentru autoritatea de supraveghere, deținătorii de polițe, acționarii asigurătorului și investitor, fiind o sursă adițională de informație privind pertinența rezervelor tehnice de asigurare (obligații față de asigurați), solvabilității asigurătorului și sustenabilității acestor indicatori la diverse șocuri economice, sporind prudențialitatea supravegherii activității de asigurare.

Regulamentul este structurat astfel încât să conțină cele mai principale evaluări actuariale realizate de către actuarul asigurătorului în perioada de gestiune, precum și să dezvăluie starea și concluziile, opiniile independente ale actuarului privind sensibilitatea variației rezervelor, solvabilității și lichidității la unele șocuri economico-financiare care ar putea interveni ca rezultat al modificării situației financiare a asigurătorului și conjuncturii economice.

Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului) va fi elaborat separat pentru fiecare categorie de asigurări ”asigurări generale” şi ”asigurări de viaţă”.