Modelul timbrului de acciz pentru țigări ar putea să fie schimbat în fiecare an. Un grup de deputați propune modificarea și completarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal.

Astfel, articolul 4 ar putea fi completat cu trei alineate noi care prevăd că modelul timbrului de acciz pentru marcarea articolelor din tutun se schimbă în fiecare an și se aprobă de Ministerul Finanțelor, în termen de până la 30 noiembrie a anului premergător celui pentru care se aprobă modelul.

Începând cu 1 ianuarie a fiecărui an, importul articolelor din tutun se permite în condițiile marcării cu timbru de acciz de modelul stabilit pentru anul respectiv. Comercializarea articolelor de tutun marcate cu timbru de acciz de modelul anului precedent se permite până la 1 mai a anului curent.

Autorii inițiativei susțin că modificările sunt necesare deoarece s-a constat pe parcursul anilor că dinamica încasării accizelor la mărfurilor supuse accizelor în trimestru I denotă o diminuare permanentă a acestora comparativ cu suma achitată în trimestru IV a anului precedent.

Trendul negativ, care efectează defalcările în buget în trimestru I al anului, se datorează faptului că la finele anului antrepozitarii autorizați, dar și importatorii, în scopul evitării aplicării în primele perioade fiscale ale anului a cotelor majorate ale accizelor, utilizând stocurile de timbre de acciz procurate, documentează scoaterea din antrepozitul fiscal a mărfurilor accizate sau efectuează importul până la intrarea în vigoare a noiilor cote de impozitare.