De astăzi, candidații la funcția de judecător trebuie să dețină obligatoriu diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului. Legea cu privire la statutul judecătorului a fost modificată și completată, iar amendamentele sunt în vigoare de astăzi.

Până în prezent, la funcţia de judecător putea candida persoana care avea diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia. Însă conform noilor norme, poate candida persoana care are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.

De asemenea, vor putea candida la funcția de judecător, în temeiul vechimii în muncă, formatorii de la Institutul Național al Justiției în domeniul dreptului. În redacția actuală, art.6 alin.(2) prevede că ”se consideră vechime în muncă care oferă persoanei dreptul de a candida la funcţia de judecător activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în calitate de judecător sau judecător-asistent al Curţii Constituţionale, judecător în instanţele internaţionale, procuror, profesor de drept titular în instituţiile de învăţământ superior acreditate, avocat, asistent judiciar sau grefier”.