Stimularea fiscală aferentă plăţilor administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) se efectuează prin anularea sumelor amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale. Este vorba de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, neachitate la data de 17 august 2018 (data punerii în aplicare a Legii). Acestea vizează, inclusiv, datoriile la majorările de întârziere (penalităţilor) eşalonate conform prevederilor art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi luate la evidenţă specială în baza deciziilor Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit Regulamentului privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS, condiţia obligatorie de aplicare faţă de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat a stimulării fiscale constă în faptul că până la data de 20 decembrie 2018, inclusiv, aceştia vor asigura achitarea integrală a plăţilor de bază, inclusiv pentru fiecare clasificaţie economică, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii a căror termen de achitare, conform legislaţiei în vigoare, până la data menţionată. Respectiv, urmează să fie achitate contribuţiile de asigurări sociale de stat declarate de plătitorii de contribuţii şi înregistrate în sistemul de evidenţă al CNAS pentru perioadele de până în luna octombrie 2018, inclusiv.

Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat aflaţi în proces de insolvabilitate beneficiază de stimularea fiscală în partea ce ţine de anularea amenzilor şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) calculate şi neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv luate la evidenţă specială şi înregistrate în sistemul de evidenţă al CNAS. Aceștia trebuie însă să achite plăţile de bază aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, inclusiv a sumelor luate la evidenţă specială, chiar dacă aceste plăţi au fost validate sau constituie obligaţie a masei debitoare.

În plăţile de bază se includ contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori, contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice conform taxei fixe stabilite, cu excepţia majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor, administrate de CNAS şi înregistrate în sistemul de evidenţă al instituţiei.

Pentru perioadele începând cu data de 18 august 2018, majorările de întârziere (penalităţile) pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări continuă să se calculeze și nu fac obiectul stimulării fiscale.