ANAF a început să trimită tinerilor căsătoriți din România solicitări ca aceștia să declare, într-un formular, ce relații economice au avut, în contextul căsătoriei civile și religioase, cu persoane fizice autorizate, firme și altele, care le-au furnizat servicii de fotografie, muzică pentru petrecere și spațiul (restaurantul). Fiscul solicită nume de persoane/firme, numere de telefon, adrese și intermediari. Amenda pentru nerespectarea solicitării Fiscului este de 2.000-5.000 de RON (8.400-21.000 lei), scrie profit.ro.

Restaurantele și cei care prestează servicii foto/video și formațiile muzicale încasează, de obicei, sume mari de bani la petrecerile organizate cu ocazia căsătoriei. Informațiile sunt solicitate acum de Fisc pentru a verifica situația veniturilor unor persoane sau firme din industria organizării de nunți, domeniu în care se plătesc sume mari de bani, dar de multe ori furnizorii de servicii, cum sunt fotografii sau formațiile, declară parțial sau deloc și, astfel, evită plata taxelor. Inițiativa ANAF de a trimite astfel de cereri de informații este recentă și aplicată generalizat la nivelul țării.

”Vă solicităm informații despre persoane fizice/Întreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Familiale/ Societăți Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile economice sau juridice pe care le-ați avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea căsătoriei civile și religioase. În sensul celor de mai sus, completați delcarația alăturată, cu privire la persoane/ societăți/ nr. telefon/ adrese identificare/ intermediari/ orice alte date pe care le cunoașteți/ dețineți privind: formație muzicală; locație eveniment; servicii foto-video” , solicită ANAF în documentele trimise persoanelor proaspăt căsătorite.

Cei care răspund unor astfel de solicitări sunt avertizați de către ANAF, conform formularului atașat, că declarațiile sunt date ”sub sancțiunea faptei de fals în declarații, prevăzută de art 326 din Codul Penal”. Articolul 58, alineatul 1 din Codul de procedură fiscală, invocat de ANAF ca bază pentru solicitarea de informații, prevede: ”Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă”.

Sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este, pentru persoanele fizice, cuprinsă între 2.000 și 5.000 de RON.

Trebuie menționat, însă, că persoanele fizice nu au obligații în ce privește păstrarea unor documente privind eventualele tranzacții cu firme, persoane fizice autorizate sau oricine altcineva care furnizează serviciile verificate de ANAF.