Actele destinate prezentării pe teritoriul statului care nu este parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) sau pe teritoriul statului, parte la Convenţie, care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta (Germania) trebuie să treacă prin procedura obişnuită de supralegalizare.

Supralegalizarea înseamnă formalitatea prin care agenţii diplomatici sau agenții consulari ai ţărilor, pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat, atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act, aplicate pe actele oficiale întocmite pe teritoriul statului emitent.

În această procedură pot fi implicate diferite autorități, în funcție de documentul care urmează să fie examinat. De exemplu, în procedura legalizării consulare a actelor destinate prezentării în autorităţile competente ale altor state, Ministerul Justiţiei este responsabil pentru legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice. Procedura costă 30 de lei și poate perfectată timp de șase ore sau de o zi.