Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) au fost înregistrate 6.606 de persoane tinere (16-29 ani), cu statut de șomer, ceea ce constituie 27,9% din numărul total de șomeri înregistrați în perioada respectivă (23.601 persoane). Datele statistice arată că jumătate dintre aceștia, adică 3.453 tineri, au fost angajați în această perioadă.

Totodată, se atestă o scădere cu 2.309 persoane a numărului de șomeri tineri înregistrați față de 9 luni ale anului trecut când au fost 8.915 șomeri tineri și a numărului de tineri plasați în câmpul muncii (4.382 persoane). Scăderea numărului de tineri înregistrați se datorează micșorării numărului total de șomeri înregistrați în perioada respectivă.

Din totalul tinerilor (16-29 ani) înregistraţi la AOFM cu statut de şomer, 8,9% au avut studii primare, 53,6% - gimnaziale, 9,7% - liceale, medii generale, 16,3% - secundar profesionale, 4,4% - colegiale, 7,1% - studii superioare și postuniversitare. Respectiv, 72,2% tineri nu au nici o profesie/meserie/calificare și necesită cursuri de formare profesională.

Astfel, pe parcursul a 9 luni au absolvit cursurile de formare profesională 1.045 de tineri cu vârsta cuprinsă 16-29 ani (64,1% din numărul total de absolvenți), cei mai mulți fiind din municipiul Chișinău. Majoritatea au urmat cursuri de calificare și au obținut o profesie solicitată pe piața muncii, recalificare – 153 (14,6%), perfecționare - 11 persoane (1,1%).

În 9 luni ale anului 2018 numărul tinerilor cu statut de șomer, care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională a fost de 9.884 persoane, inclusiv trecători. Numărul tinerilor fără statut de șomer (16-29 ani) care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională a constituit 18.882 persoane. Majoritatea tinerilor au fost informați referitor la prevederile legislației în vigoare din domeniul ocupării forței de muncă, locurile de muncă înregistrate în baza de date a ANOFM și condițiile de ocupare a acestora, modul de completare a CV-ului, scrisorii de motivare și cum să se prezinte la interviul de angajare.

Indicatorii care se referă la durata aflării în șomaj a tinerilor, arată că aceștia se integrează pe piața muncii mai repede comparativ cu alte categorii de vârstă. Astfel, ponderea tinerilor care se mențin ca șomeri cu durata de până la 6 luni constituie 66,9%, durata de 6-12 luni – 25,0%, cu durata de 12-24 luni – 6,3% și cu durata mai mare de 24 de luni constituie doar 1,8%.

Pe de altă parte, din totalul de 1.443 de salariați avizaţi pentru disponibilizare, 94 au fost persoane tinere (6,5%). Majoritatea tinerilor preavizați de disponibilizare au beneficiat de servicii de preconcediere, fiind informați despre serviciile prestate de AOFM și despre situația pieței muncii în general.

În perioada de raportare, 28 tineri cu vârsta de 16-29 ani au fost antrenați în măsuri de mobilitate a forței de muncă: 19 tineri au beneficiat de indemnizație unică de încadrare și 9 tineri au beneficiat de indemnizație unică de instalare.

În 9 luni ale anului 2018 au beneficiat de ajutor de şomaj 208 tineri, iar de alocaţie de integrare/reintegrare profesională 821 tineri.

Conform datelor statistice din baza de date a ANOFM, persoanele tinere înregistrate ca șomeri, au solicitat următoarele locuri de muncă:

  • fără profesie/calificare: cele mai multe persoane tinere au solicitat munca auxiliară,  personal de serviciu, muncitor necalificat în agricultură, etc.;
  • cu studii secundar profesionale: cele mai multe persoane tinere au solicitat profesia de bucătar, vânzător de produse alimentare și nealimentare, cusător, frizer, tencuitor, etc.;
  • cu studii medii de specialitate: operator în sectorul de producție, operator la calculatoare, tehnician, manager oficiu etc.;
  • cu studii superioare: consultant, contabil, economist, jurisconsult etc.
Cei mai mulți dintre tinerii care se adresează la AOFM se angajează în domenii precum: munca auxiliară (muncitor auxiliar, personal de serviciu, muncitor necalificat în agricultură), industria textilă (cusător, cusător în industria confecțiilor), industria alimentară (bucătar, bucătar auxiliar), inginerie (asamblor montator în producția de cabluri, montator subansamble), comerț (vânzător produse alimentare, vânzător produse nealimentare), etc.