De la începutul anului viitor se modifică modul de calculare a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Comisia Națională a Pieței Fianciare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Hotărârii care prevede aprobarea Metodologiei unice de calcul a primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (Metodologia unică).

Metodologia unică utilizează metode actuariale de calcul, instrumente din statistică și teoria credibilității. Actuarul asigurătorului va calcula anual prima de asigurare și coeficienții de rectificare în baza datelor statistice pentru cel puțin cinci ani, legalizând calculul prin semnătura olografă. De asemenea, suplimentar calculului va fi prezentată o notă explicativă privind corectitudinea calculului, ipotezele și metodele actuariale utilizate, cheltuielile administrative și de achiziție, precum și alte aspecte relevante.

Calculul primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare prin metode actuariale (Calcul primei), va fi remis spre aprobare CNPF până la 30 aprilie a anului în curs, și vor fi aplicate din 1 iulie a anului respectiv.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente privind Calcul primei, autoritatea de supraveghere va confirma ori va refuza confirmarea Calculul primei asigurătorului (reasigurătorului) cu restituirea setului de documente prezentat pentru efectuarea de către asigurător (reasigurător) a unor investigaţii suplimentare, informând în scris asigurătorul (reasigurătorul) despre decizia sa.

Totodată, având în vedere practica României în liberalizarea tarifelor RCA, se propune calcularea, de către CNPF, a unei prime de referință unice, în baza datelor statistice agregate per piață, care ulterior va fi utilizată de către asigurătorii (reasigurătorii) a căror calcule nu vor fi suficient justificate și/sau care nu vor dispune de informație statistică suficientă și/sau vor înregistra o rată de solvabilitate sub nivelul de 120%.