Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de contabil-șef. Dosarul de participare la concurs poate fi depus până în data de 20 noiembrie, ora 16.00.

Conform anunțului, candidații trebuie să corespundă mai multor cerințe specifice pentru a participa la concurs, și anume:

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniul evidenței contabile, economiei, finanțelor;
 • experiență profesională de minim cinci ani în domeniile de activitate specifice funcției;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • abilități de operare PC (1C versiunea 8.3, Word, Excel, Internet Explorer), utilizarea echipamentelor tehnice de birou;
 • cunoașterea unei limbi străine va reprezinta un avantaj;
 • abilităţi de utilizare a computerului, de lucru cu informaţia, de organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
În schimb, Uniunea spune că oferă pachet salarial atractiv și pachet social deplin, dar și oportunitatea de a lucra alături de o echipă tânără și dinamică. Programul de muncă este de luni până vineri, de la ora 8.00 până la 17.00, cu pauză de prânz de o oră.

Contabilul șef al UAM întreprinde următoarele activități:

 • organizează și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit normelor legale;
 • supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației, în baza planului de finanțare aprobat în bugetul anual al Uniunii Avocaților;
 • duce evidența tuturor compartimentelor contabilității;
 • verifică componența soldurilor din conturi și efectuează reglări pe baza acestora, asigură evidența decontărilor pe creanțe și datorii;
 • efectuează plățile on-line și alte operațiuni cu caracter financiar contabil;
 • contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului Uniunii Avocaților;
 • asigură elaborarea și întocmirea proiectelor bugetului anual al Uniunii Avocaților, precum și a rapoartelor privind executarea anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
 • asigură ţinerea şi completarea registrelor de specialitate, întocmirea bilanţului contabil, rapoartelor și dărilor de seamă fiscale, efectuează controlul asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor economico-financiare;
 • elaborează, la necesitate, politicile de contabilitate ale Uniunii Avocaților;
 • monitorizează plata defalcărilor la bugetul Uniunii Avocaților de către avocați și întocmește lista debitorilor, informează sistematic avocații despre datoriile înregistrate și necesitatea achitării lor;
 • prezintă secretarului general informația privind achitarea contribuțiilor la bugetul Uniunii Avocaților;
 • prezintă informații și concluzii referitor la diferite chestiuni apărute în legătură cu ținerea evidenței contabile, stabilirea datoriilor și motivelor pentru care acestea nu au fost achitate;
 • asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile, conform cerințelor legislației în vigoare;
 • participă la elaborarea de informații, analize și documente pentru Congres, Consiliu, precum și Comisia de cenzori a Uniunii Avocaților.