Avocații, care acordă asistență juridică garantată de stat, sunt invitați să participe la cursul de instruire: Prestarea serviciilor juridice garantate de stat pentru victimele şi potențialele victime ale traficului de fiinţe umane: noi tendinţe şi provocări.

Seminarul are drept scop acoperirea aspectelor teoretico-practice privind dreptul procesual şi material al traficului de fiinţe umane, standardele privind interogarea victimelor şi protecţia acestora în cadrul procesului penal, precum şi alte aspecte cu privire la judecarea şi/sau investigarea cauzelor de trafic şi conexe.

Evenimentul va avea loc în perioada 20-21 noiembrie. Disponibilitatea de a participa poate fi confirmată până la data de 14 noiembrie.

Toate cheltuielile pentru organizarea acestui seminar (cazare, transport, alimentarea) vor fi asigurate de organizatori. Mai multe detalii vedeți aici.