Baroul Chișinău s-a înfrățit cu Baroul Hunedoara și cu cel din Dolj. În urma semnării acordurilor de colaborare, avocații din cele trei Barouri și-au luat angajamentele de a dezvolta permanent relațiile dintre ele. Acordurile au fost semnate de către decanii barourilor: Dorin Popescu, pentru Chișinău, Cosmin Roncioiu, pentru Hunedoara și Lucian Săuleanu – pentru Dolj.

Colaborarea dintre barouri va fi concretizată prin organizarea periodică de întâlniri comune la sediul barourilor înfrățite, prin invitarea reciprocă și participarea la conferințele profesionale și la evenimentele anuale pe care le organizează fiecare parte.

În acordurile de colaborare se mai precizează că inițierea și dezvoltarea relațiilor de colaborare trebuie să se bazeze deopotrivă pe consecvență și profesionalism și pe transferarea relației instituționale în planul particular al legăturilor personale și de prietenie. La fel, s-a convenit solidarizarea cu acțiunile celuilalt barou, în măsură în care este acest lucru se solicită, în caz de încălcare a drepturilor avocaților sau a principiilor statului de drept care ocrotesc actul de justiție.

Barourile înfrățite vor avea face schimb de idee, de experiență, de cunoștințe și de informații, atât în planul profesional, cât și în cel socio-cultural, pentru un viitor mai mult al societății și al profesiei de avocat. Reprezentanții barourilor vor susține publicarea articolelor și studiilor avocaților din cele două barouri în reviste de specializate.

viber image 1      viber image 10

viber image