Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curţii de Apel din Bologna, Republica Italia.

Interesele vor fi reprezentate într-o acțiune înaintată de către Tatiana Platon împotriva Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Consulatului General al Republcii Moldova de la Milano.

Reclamanta a fost angajată în calitate de colaborator tehnic în cadrul Consulatului General al Moldovei la Bologna, iar ultimul contract de muncă a încetat ca urmare a închiderii misiunii consulare de la Bologna în conformitate cu Hotarârea de Guvern nr. 944 din 22.11.2013.

Avocații femeii au solicitat despăgubiri, solitar sau în comun, din partea Consulatului General al RM la Milano, MAEIE sau Guvernul Republicii Moldova, în sumă de 263.833 de euro cu titlu de plată pentru retribuirea necorespunzătoare a muncii reclamantei.

Printr-o hotărâre a Tribunalului din or. Bologna, instanţa a admis parţial cererea reclamantei, după ce a constatat competența instanței ordinare italiene cu privire la raportul de muncă dintre părți în perioada 03.03.2008 - 31.12.2010 şi a obligat Republica Moldova să achite suma de 47.628  de euro. În consecință, Tribunalul Italia a condamnat, în mod solidar, pentru plata în favoarea reclamantei a diferențelor salariale care îi revin și care trebuie calculate, cu referire la raportul de muncă încheiat între părți în perioada 03.03.2008 până la 31.12.2010, având în vedere remunerarea lunară generală de facto de 2.187 de euro, minus suma deja primită de aceasta pe parcursul relației de muncă, pe lângă dobânzile legale și reevaluarea monetară.

Pentru perioada altor câteva contracte, instanţa a acceptat derogarea jurisdicției italiene în favoarea jurisdicției Republicii Moldova.

La concursul anunțat poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate, sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţei de recurs din Republica Italia (Roma);

În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

Printre alte condiții înaintate se numără:

  • experienţa de reprezentare în faţa instanţei de recurs din Republica Italia;
  • experienţă în domeniul litigiilor de drept internaţional privat ;
  • participarea în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz similar;
  • cunoașterea limbii italiene.
Ofertele depuse vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

  • experienţa în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;
  • participarea în calitate de reprezentant al statului în litigii de muncă ;
  • participarea în calitate de reprezentant al statului într-un litigiu de drept internaţional privat.
La concurs nu vor fi admiși candidaţii:
  • care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
  • care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;
  • care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi.
Solicitanții nu trebuie să achite nicio taxă pentru a participa la concurs.

Ofertele vor fi depuse până la 3 decembrie 2018, ora 15.30, la sediul Ministerului Justiţiei. Acestea vor fi prezentate în plic sigilat. Oferta de preț trebuie să fie reflectată în euro și va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi cheltuielile legate de transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz)).

Mai multe detalii despre condițiile concursului, serviciile necesare a fi prestate și documentele care trebuie prezentate pot fi găsite aici.