Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță, că începând cu 1 august, numerele scurte 13xx vor fi disponibile spre atribuire pentru serviciile de utilitate publică, prestate de centrele de contact ale entităților care oferă asemenea servicii: rețele electrice, termice, de gaze, apă, canalizare etc. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI, aprobată în ședință publică din 1 iulie, vine să protejeze utilizatorii împotriva unor sume mari facturate pentru aceste servicii.

Scopul reglementării aprobate este de a impulsiona utilizarea numerelor din blocul 13xx, în interesul utilizatorilor finali, prin punerea la dispoziția publicului a numerelor scurte, ușor de memorizat, la tarife accesibile.

Până în prezent, agenții economici care prestează asemenea servicii utilizează resurse de numerotare din diferite blocuri de numere geografice, non-geografice, mobile etc., apelurile respective fiind tarifate la nivelul apelurilor naționale. Având în vedere faptul că apelurile date sunt, de regulă, de lungă durată – tarifele actuale provoacă nemulțumirea utilizatorilor.

Astfel, toate categoriile de utilizatori de servicii de telefonie accesibile publicului, vor achita un tarif de până la 0,15 lei/minut, fără TVA, pentru un apel efectuat către un agent economic care prestează acest gen de servicii.