Serviciul Fiscal de Stat anunță că a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și va fi în vigoare din 15 aprilie.

Hotărârea are drept scop stabilirea normelor ce vor reglementa efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, atât prin mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, cât și prin alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), cu funcții de mașini de casă și de control.

Astfel, utilizarea sistemelor informatice cu sau fără dispozitive electronice va permite generarea și transmiterea, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică, a bonului de casă sau documentului fiscal generat în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică prezentate.

Potrivit documentului, au fost aprobate trei Regulamente, și anume:

1) Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.141;

2) Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.141;

3) Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.141.

Menționăm că, prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, au fost stabilite:

   - formele, funcțiile, cerințele echipamentelor de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă în numerar și/sau prin alt instrument de plată;

    - elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal pentru toate domeniile de activitate și elementele specifice, care se determină în funcție de domeniul de activitate;

    - mecanismul de aprobare a echipamentelor de casă și de control utilizabile pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, atribuțiile, sarcinile, drepturile, componența și activitatea Comisiei interdepartamentale au fost stabilite prin Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control.

Concomitent, Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, stabilește principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și de control. Astfel, acesta prevede obligațiile utilizatorilor echipamentelor de casă și de control, regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale, drepturile plătitorului, încălcările și responsabilitățile.

Ministerul Finanțelor urmează ca în termen de o lună să prezinte Guvernului pentru aprobare Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Monitorizarea electronică a vânzărilor”, iar Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control va aproba, în termen de 6 luni, Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control.

Totodată, începând din data de 15 aprilie 2019 se abrogă Hotărârea Guvernului 474/1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.