Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice proiectul unui ordin prin care se propune aprobarea Formularului tipizat de document primar cu regim special ”Avizul de însoţire a mărfii” și Dispozițiile privind modul de operare cu avizul de însoţire a mărfii.

Avizul de însoţire a mărfii este un formular tipizat de document primar cu regim special care se eliberează în următoarele cazuri:

- însoţirea mărfii pe timpul transportării acesteia, după caz;

- transferul valorilor materiale trimise pentru prelucrare la terţi şi returnarea acestora după procesare;

- livrarea de active impozabile cu TVA sau scutite de TVA cu drept de deducere până la întocmirea facturii fiscale, conform prevederilor art.1171 al Codului fiscal;

- livrarea de active scutite de TVA fără drept de deducere cu emiterea ulterioară a facturii fiscale;

- livrarea de mărfuri de către entităţile ce nu deţin statut de plătitor a TVA, cu emiterea ulterioară a facturii fiscale;

- se eliberează de către entităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii fiscale în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale.

În cazul întocmirii Avizului de însoţire a mărfii, etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu constituie elemente obligatorii pentru exprimarea faptelor economice.

Potrivit proiectului, tipărirea centralizată a formularelor avizului de însoţire a mărfii, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Eliberarea formularelor avizelor de însoţire a mărfurilor, executate tipografic, se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale.

Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor pentru documentarea transportării mărfuruilor/activelor.

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat ”Comandă online a formularelor tipizate”.

Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a avizelor de însoţire a mărfurilor cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate. Se permite imprimarea de sine stătător a formularului avizului de însoţire a mărfurilor într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.