Avocații a căror activitate va fi suspendată ar putea să nu mai fie nevoiți să achite contribuția la bugetul Uniunii Avocaților. Propunerea de modificare a Statutului profesiei de avocat a venit de la apăratoarea Natalia Bantus-Gurduza și va fi pusă în discuție la Congresul Avocaților, care va avea loc în luna octombrie.

În prezent, art. 15 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat spune că licența şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în
termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, care le păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Avocatul a cărui activitate a fost suspendată achită cota de contribuţie pentru perioada de suspendare a activităţii de avocat.

Avocata propune ca textul ”Avocatul a cărui activitate a fost suspendată achită cota de contribuție pentru perioada de suspendare a activității de avocat” să fie exclusă. Aceasta motivează prin faptul că prevederea excede norma Legii cu privire la avocatură și încalcă principiul egalității stabilit de art. 16 din Legea Supremă. Avocata propune ca, eventual, să fie stabilită o contribuție diferită la formarea bugetului Uniunii Avocaților pentru persoanele ce și-au suspendat activitatea de avocat, care ar trebui să fie mai mica decât taxa lunară pe care o achită avocații ce desfășoară pe deplin activitatea. 

Amintim că, taxa lunară pe care o achită avocații este în mărime de 100 de lei. Aceasta ar putea fi majorată până la 150 de lei lunar, dacă la Congresul Avocaților va fi acceptată propunerea de modificare a mărimii contribuției pe care avocații sunt obligați să o achite.