Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) organizează în perioada 20-22 iunie seminarul ”Dreptul la un proces echitabil în cauzele penale” pentru avocații și avocații-stagiari din Republica Moldova. Centrul dorește să fortifice prin acest seminar cunoștințele specialiștilor în domeniul CEDO.

Seminarul, care se va desfășura la Chișinău, va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO.

Formatori în cadrul seminarului vor fi un jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului și avocatul Vladislav Gribincea.

Avocații și avocații stagiari interesați pot consulta proiectul agendei seminarului aici. Avocații și avocații-stagiari care doresc să participe la seminar vor expedia CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba română sau engleză, prin e-mail la adresa: [email protected], până la 5 iunie, ora 18.00. 

Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi analizate. Persoanele selectate vor fi notificate până la 7 iunie.

CRJM va selecta pentru participare 30 de avocați sau avocați stagiari care au cunoștințe în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi acordată:

  • avocaților specializați în domeniul penal;
  • candidaților care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;
  • candidaților din regiuni;
  • femeilor.

Cheltuielile de cazare pentru avocații din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții pe durata seminarului vor fi acoperite de CRJM. Prin depunerea dosarelor de participare, candidații își dau consimțământul pentru participarea obligatorie pe întreaga perioadă a seminarului. În caz de neparticipare, generală sau în parte, aceștia se angajează să ramburseze CRJM costurile pentru instruirea lor.