Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

12 October, 2018
Inspectoratul Național al Poliției de Frontieră (INPF) nu a găsit încă partenerul privat pentru construirea unui complex locativ de serviciu pe un teren din capitală. Instituția a anunțat în acest sens concurs repetat de parteneriat public-privat pentru agenții economici interesați. Compania selectată urmează să contruiască complexul locativ p...
09 October, 2018
Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP) va avea o altă componență. Agenția Proprietăți Publice (APP) a înaintat Guvernului un proiect cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245  din  19.04.2012  “Cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat”, care prevede ca lista nominală a membrilor să fie înlocuită cu una reprezentativă. Documentul stabilește redenumirea  ministerelor și excluderea  unor autorități din componența reprezentativă, ca rezultat al reorganizării prin fuziune a unor autorități administrative centrale de specialitate. Din co...

Parteneri

04 October, 2018
Procedura de depunere, examinare și evaluare a ofertelor privind achițiile de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri ar putea fi simplificată. Și anume, autoritățile propun utilizarea, în acest sens, unele instrumeste electronice noi, cum ar fi: derularea procedurilor exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al achizițiilor publice” (MTender); Documentul Unic de Achiziții European, care constă în declararea pe propria răspundere a operatorului economic privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție. Această declarație va su...
28 September, 2018
Agenția Proprietăți Publice a anunțat concursul de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat Modernizarea și eficientizarea activității filialelor ÎS ”Gările și Stațiile Auto”. Compania va fi selectată prin concurs public într-o singură etapă. Documentația-standard pentru a participa la concurs poate fi obținută la Agenția Proprietății Publice, contra unei plăți nerambursabile de 100.000 de lei. Totodată, anunțul prevede că taxa de participare la concurs este în mărime de 200.000 de lei și se achită până la data-limită de depunere a ofertelor...
12 September, 2018
Compania sau persoana fizică, care va câștiga parteneriatul public-privat pentru gestionarea ÎS ”Gările și Stațiile Auto” va trebui să achite statului, anual, câte 4,97 milioane de lei, cu o creștere de 5 la sută în fiecare an. Prevederile sunt incluse într-un document aprobat, astăzi, de către Guvern. Autoritățile spun că suma de aproximativ 5 milioane de lei a fost stabilită după analiza rezultatelor activității economico-financiară a întreprinderii în ultimii trei ani. Aceasta a fost, în medie, 4.975.000 lei. Totuși, profitul net real obținut de ÎS ”Gările și Stațiile Auto” în anul 2017 est...
28 August, 2018
Ministerul Finanțelor a prezentat, pentru consultări publice, proiectul Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Acesta descrie regulile de utilizare al Sistemului MTender pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică și proceselor aferente acestora. La fel, documentul reglementează formarea registrului contractelor și procedurilor de achiziție publică, stabilește cerințele minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea inform...