Curs Valutar 25.04.2019
EUR: 20.0327 MDL USD: 17.8712 MDL RON: 4.2128 MDL RUB: 0.2790 MDL Convertor Valutar

Concurență

24 April, 2019
Acțiunile cu tentă de discreditare a concurentului din partea unei întreprinderi, manifestate prin plasarea pe internet a materialelor video care conțin exprimări cu un presupus caracter denigrator, nu constituie temei suficient de constatare a încălcării Legii concurenței. La această concluzie a ajuns Plenul Consiliului Concurenței după ce...
12 April, 2019
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra întreprinderilor ”M-Inter-Farma” SA și ÎM ”Excellence” SRL. ”M-Inter-Farma” SA este o întreprindere care își desfășoară activitatea pe piața farmaceutică din Republica Moldova, iar ÎM ”Excellence” SRL activează pe piața acordării asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare private. În vederea stabilirii compatibilităţii concentrăr...

Parteneri

05 April, 2019
Consiliul Concurenței a anunțat că inițiază procedura de elaborare a unui proiect de modificare a Codului contravențional în ceea ce privește exercitarea de către instituție a controlului de stat asupra implementării legislaţiei cu privire la publicitate, sub aspectul respectării drepturilor agenților economici.  Consiliul își propune ca în prin proiect să uniformizeze reglementările cu privire la competențele sale și să aducă în concordanță normele Codului contravențional cu modificările operate în iulie 2018 la Legea cu privire la publicitate. Potrivi...
02 April, 2019
Curtea Constituțională urmează să verifice unele reglementări legislative privind sancționarea agenților economici pentru refuzul de a permite Consiliului Concurenței de a efectua verificări. Potrivit unei sesizări depuse la Înalta instanță, aceste încălcări ar fi reglementată în mod diferite în Legea concurenței și în Codul contravențional. Prin urmare, în sesizare se solicită verificarea prevederilor art. 68 alin (1) lit d) și art. 69 alin (1) din Legea concurenței în sensul corespunderii acestora cu prevederile art 1 alin (3), art. 20 și 23 din C...
25 March, 2019
În această săptămână expiră mai multe termene limită de raportare și beneficiere de anumite reduceri. Astfel, în această săptămână trebuie să se grăbească subiecții declarării averilor, furnizorii ajutoarelor de stat și persoanele care se asigură în mod individual. Prin urmare, persoanele care se asigură în mod individual pot achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă cu reduceri până în data de 1 aprilie inclusiv. În această perioadă, beneficiază de reduceri următoarele persoane. propr...
19 March, 2019
Plenul Consiliului Concurenței a declarat ca fiind compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică prin care C.C. ”Gemenii” S.A.  preia controlul unic supra ”Aeroport Catering” S.R.L. Potrivit informațiilor prezentate de autoritatea anticoncurență, principalul gen de activitate al întreprinderii ”Aeroport Catering” S.R.L. sunt activitățile de alimentare (catering) pentru evenimente, banchete, cine oficiale și pentru alimentarea pasagerilor la bordul avioanelor și navelor spațiale. Genurile secundare de activitate ale com...