Curs Valutar 25.04.2019
EUR: 20.0327 MDL USD: 17.8712 MDL RON: 4.2128 MDL RUB: 0.2790 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

25 April, 2019
Guvernul a aprobat în ședința de ieri un proiect de Hotărâre cu privire la constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator. Potrivit proiectului, constatarea faptului că potențialul fidejusor consumator a primit consultații independente referitor la contractul de fidejusiune, care cade sub incidența art. 1663 ali...
22 April, 2019
Cei care doresc să cumpere proprietăți, să înființeze companii sau să dezbată moșteniri pe teritoriul Uniunii Europene au la dispoziție o versiune modernizată a Anuarului European al Notarilor. Înființat în anul 2011, în sprijinul cetățenilor europeni, acest instrument a fost lansat în noua versiune la începutul lunii aprilie, fiind facil de accesat și utilizat de către persoanele interesate. Anuarul European al Notarilor listează datele a circa 40.000 de notari din 22 de state din UE. Informațiile sunt furnizate gratuit, în 23 de limbi de circul...

Parteneri

16 April, 2019
Ministerul Justiției a anunțat că la concursul pentru selectarea reprezentanților societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor s-au înscris două persoane. Este vorba despre Oxana Rotari, profesor la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, și Valentin Roșca, avocat și lector la Universitatea de Stat din Moldova. CV-urile celor doi concurenți pot fi vizualizate aici. Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Colegiul disciplinar are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a notarilor. Cole...
16 April, 2019
Consolidarea autoadministrării, independenței și responsabilității profesiilor conexe justiției (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, administrator autorizat şi traducător/interpret)  constituie un element esențial al Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru 2019-2022. În proiectul documentului se menționează că, în prezent, există mai multe deosebiri în ceea ce privește modul de organizare și de accedere în profesie, precum și de responsabilizare. La fel, regimul fiscal, de asigurări sociale, asistență medicală aplicabi...
10 April, 2019
Curtea Constituțională urmează să se expună dacă intervenientul accesoriu al unui proces de judecată poate depune recurs la decizia instanței, dacă părții căreia i s-a alăturat nu contestă decizia magistraților. În acest sens a fost depusă o sesizare. Și anume, urmează să fie executat controlul de constituționalitate a sintagmei ”intervenientul accesoriu are drepturile și obligațiile procedurale ale părții căreia i se alătură, cu excepția dreptului de a ...” din art. 68 din Codul de Procedură Civilă. Curtea trebuie să se pronunțe dacă această sintagmă nu încalcă norm...
08 April, 2019
Ministerul Justiției a elaborat un proiect de Regulament cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral pentru punerea în aplicare a unor prevederi din noua Lege cu privire la procedura notarială. Documentul descrie procedura și regulile de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral rămas după decesul defunctului la momentul deschiderii moștenirii, constatarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi întocmirea actului constatator la sfârșitul inventarierii patrimoniului succesoral. În proiect, inventarierea este defi...