Curs Valutar 25.04.2019
EUR: 20.0327 MDL USD: 17.8712 MDL RON: 4.2128 MDL RUB: 0.2790 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

23 April, 2019
Curtea Constituțională a fost sesizată pentru a efectua controlul constituționalității sintagmei ”pot fi” din art. 90 alin (5) și a sintagmei ”Îl poate” din art. 90 alin (6) din Codul penal, sub aspectul corespunderii cu prevederile art.  8, 16, 18 și 54 din Constituție. Articolul 90 din Codul penal reglementează condamn...
22 April, 2019
Prezența unui funcționar în timpul consultărilor dintre deținut și avocatul său este o încălcare. La această concluzie au ajuns magistrații de la CtEDO în cauza Altay v. Turcia. În fapt, reclamantul, un deținut care executa o condamnare pe viață, a primit un colet de la avocatul său care conținea articole, cum ar fi o carte și un ziar, despre care tribunalele naționale au reținut că nu aveau legătură cu dreptul la apărare și că nu trebuiau să-i fie predate. Administrația penitenciarului a depus o cerere la procuror prin care a solicitat aplicarea secțiunii 5 din Lege...

Parteneri

19 April, 2019
Impactul contestației depuse de debitor asupra creanțelor depuse în procesul de insolvabilitate urmează să fie examinat de Curtea Constituțională. Într-o sesizare depusă recent s-a solicitat să fie verificată constituționalitatea art. 143 alin (6) din Legea insolvabilității prin prisma dispozițiilor art. 7, 16 alin (2), 20, 23 alin (2), 26 și 54 din Constituție. Norma contestată stabilește că o creanţă acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/lichidator în tabelul definitiv al creanţelor se consideră validată dacă, cu cel puţin trei zile lucrătoare în...
18 April, 2019
Atunci când se termină dragostea începe partajul averii, iar aici oamenii ajung să împartă cele mai neobișnuite lucruri. Astfel a procedat și un bărbat, care și-a dat în judecată concubina, cerând să-I restituie un binoclu maritim de 1.800 lei, trei tablouri artistice de 1.000 lei fiecare și două samovare de 1.000 lei fiecare. Bărbatul a cerut și încasarea costului averii în sumă de 93.400 lei, inclusiv suma îmbunătățirii bunului imobil. În motivarea acțiunii, bărbatul a menționat că începând cu anul 2000 a dus împre...
16 April, 2019
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a publicat o opinie consultative cu privire la contestarea ordonanţei de înlăturare a apărătorului din procesul penal în scopul aplicării corecte şi uniforme a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (CPP). Potrivit CSJ, în practică a apărut problema privind contestarea ordonanţei emise din propria iniţiativă (proprio motu) de către procuror, prin care se dispune înlăturarea apărătorului din procesul penal, neexistând o poziție uniformă în acest sens. Este vorba de art. 72, alin. (4) din CPP – ”Cererea...
16 April, 2019
Uniunea Avocaților (UAM) pledează pentru modificarea Codului de procedură civilă și a celui de procedură penală în sensul introducerii unor prevederi care să ofere tuturor avocaților dreptul de a formula recursuri în interesul legii și de a cere Colegiului Civil al Curții Supreme de Justiție să se pronunțe asupra problemelor de drept civil și de procedură civilă, în cauzele soluționate diferit de instanțele judecătorești. Astfel de propuneri a fost discută în cadrul unei întrevederi din 11 aprilie a președintelui UAM, Emanoil Ploșniță, cu expertul internațional...