Consiliul Superior al Procurorilor îi atenționează pe cei care vor să ajungă procurori în temeiul vechimii în muncă că data de 1 august este termenul limită de depunere a cererilor pentru înscrierea la examenul ce urmează a fi susținut la Institutul Național al Justiției.

Potrivit Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.1/1 din 31.01.2017, persoanele care nu au absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător sau de procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, şi au vechimea în muncă prevăzută la alin.(2), art.6 din Legea cu privire la statutul judecătorului şi alin.(3), art.20 din Legea cu privire la Procuratură, pot candida la funcţia de judecător sau de procuror cu condiţia susţinerii unui examen în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.

Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se organizează de Institut și se desfășoară concomitent cu examenul de absolvire a cursurilor de formare iniţială de către audienții Institutului, care-l susțin în fața aceleiași Comisii pentru examenele de absolvire.

Astfel, solicitanții urmează să adreseze cereri către Consiliul Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor pentru susţinerea examenului în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei până în data de 1 august a anului calendaristic. În baza hotărârii respective, emise de către Consiliu, solicitanții pot participa doar în sesiunea următoare a examenului în temeiul vechimii în muncă (februarie-aprilie a anului următor).

Legea cu privire la Procuratură prevede că persoana care nu a absolvit cursurile de formare inițială a procurorilor din cadrul Institutului Național al Justiției poate candida la funcția de procuror dacă are o vechime de cel puțin 5 ani în funcțiile de procuror sau judecător în instanțele judecătorești naționale sau internaționale, de ofițer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al Poporului, de consultant al procurorului, de asistent judiciar în instanța de judecată, de asemenea în funcțiile de specialitate juridică din aparatul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Procurorilor, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiției, al Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Național Anticorupție, al Serviciului Vamal sau în funcția de profesor titular de drept în instituțiile de învățământ superior acreditate.