La stabilirea treptei de salarizare pentru funcționarii publici trebuie să se țină cont, pentru determinarea vechimii în muncă, și de perioada când a activat în întreprinderi. Mai exact, se include și perioada când funcționarul public a activat cel puțin 5 ani în întreprinderi, instituții sau organizații în funcții de conducere sau specialiști, în domeniul ce ține de profilul de activitate în funcția publică în care a fost numit.

De exemplu,o persoana a activat șapte ani la o întreprindere în calitate de economist, apoi a fost numit în funcția publică în Serviciul financiar ca calitate de contabil și lucrează de doi ani. În acest caz, perioadele de activitate se cumulează: 7+2=9 ani

Amintim că, noua legislație în privința salarizării prevede că la determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare a funcționarilor publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, se va lua în considerare:

  • perioadele de exercitare efectivă a funcţiilor publice specificate în Clasificatorul unic al funcţiilor publice;
  • perioadele în care funcţionarul public:
  • nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut funcţia publică şi salariul mediu, integral sau parţial;
  • a fost suspendat în condiţiile art.38 alin. (1), art.52 lit.c)-e) sau art.54 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 158 / 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  • a fost suspendat în condiţiile art.53 lit. b) şi c) al Legii nr.158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public şi ulterior absolvit de răspundere disciplinară sau penală;
  • a fost absent forţat de la serviciu în legătură cu eliberarea sau destituirea ilegală şi restabilirea ca urmare a pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii respective.

Vechimea în serviciul public se va calcula cumulativ, indiferent de întreruperile pe care le-a avut funcţionarul public în serviciul public, însă durata acestor întreruperi nu se include în vechime în muncă. În acest sens vor fi luate în considerare și activitatea în calitate de funcţionar public în autorităţile publice care au funcţionat pe teritoriul Republicii Moldova până la punerea în aplicare a noului sistem de salarizare.