În ajunul perioadei estivale, în care mulți consumatori vor achiziționa pachete turistice, baza generalizată a practicii fiscale a fost actualizată cu o explicație privind modul de impozitare cu TVA a livrărilor de pachete turistice.

Potrivit Fisc,  pachetele de servicii turistice sunt scutite de TVA fără drept de deducere. Acest lucru este prevăzut de art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal,

Astfel, la livrarea pachetului turistic valoarea scutită de TVA fără drept de deducere o va constitui valoarea, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acesta, indiferent de modul de formare a prețului/valorii. 

Totodată, la livrarea pachetului turistic, costul pachetului turistic livrat fiind scutit de TVA fără drept de deducere. 

Dacă livrarea pachetului turistic este efectuată de către comisionar (firma turistică) prin contractul de comision, sau prin intermediul altui contract, în care este prevăzută achitarea unei remunerații de la operatorul turistic pentru realizarea pachetului turistic, atunci această remunerație se va impozita cu TVA conform principiilor generale.