Curtea de Conturi a făcut un apel către societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale și publicul larg în vederea prezentării propunerilor privind eventualele tematici pentru Programul activității de audit pe anul 2020.

Apelul a fost făcut în contextul demarării procesului de planificare a Programului respectiv.

Propunerile privind eventualele tematici pot  fi expediate la adresa electronică: [email protected].

Obiectivul general al activității de audit constă în oferirea unei asigurări rezonabile Parlamentului, Guvernului și societății civile asupra modului de utilizare a finanțelor publice, precum și administrarea patrimoniului public, contribuind la îmbunătățirea și eficientizarea managementului finanțelor publice.

Pot fi supuse auditului Fondurile publice, rapoartele și bugetele autorităților, proiecte și programe, etc.